Kontakty

IMT, spol. s r.o.

Hradná 6/188
945 01 KOMÁRNO
SLOVAKIA

IČO: 31432557
DIČ: 2020399271
IČ DPH: SK2020399271

Bankové spojenie: VÚB BANKA, (VÚB,a.s.),
SWIFT kód: SUBASKBX,
č.účtu IBAN: SK70 0200 0000 0000 4180 7142

Tel: +421 35 7900020
Fax: +421 35 7900029
E-mail: imt@imt.sk

Registrácia spoločnosti:
Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka 938/N

Orgán dozoru a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, odbor technickej
kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa,
Staničná 9, 950 50 Nitra 1
Vaše meno *

Váš email *

Vaša správa *

Copyright © 2004-2024 IMT, spol. s r.o., All rights reserved. WEB Design & development: GLS WEB Design

Po registrácii získate zľavy na vybrané tovarové skupiny, ktoré sa Vám zobrazia až po prihlásení.